ชุดหน้าจอดิจิตอล สำหรับตู้จ่ายน้ำมันขนาด 1 แม่ปั๊ม 1 สายจ่าย 2 หน้าจอ

ชุดหน้าจอดิจิตอล สำหรับตู้จ่ายน้ำมันขนาด 1 แม่ปั๊ม 2 สายจ่าย 2 หน้าจอ

คีย์บอร์ดพลาสติกสำหรับชุดควบคุมตู้จ่ายน้ำมัน

คีย์บอร์ดโลหะสำหรับชุดควบคุมตู้จ่ายน้ำมัน

หน้าจอดิจิตอล แอลซีดี สีเขียวสำหรับชุดควบคุมตู้จ่ายน้ำมัน

หน้าจอดิจิตอล แอลซีดี สีขาวสำหรับชุดควบคุมตู้จ่ายน้ำมัน

หน้าจอดิจิตอล แอลซีดี สีขาวสำหรับชุดควบคุมตู้จ่ายน้ำมัน

แผงวงจรหลักสำหรับชุดควบคุมตู้จ่ายน้ำมัน

แผงวงจรไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุมตู้จ่ายน้ำมัน